Celozávodní dovolená: 1.7. - 5.7. 2024
Vážení zákazníci, v uvedeném datumu máme celozávodní dovolenou.
 
 

Obchodní podmínky


 


Obchodní podmínky

Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy.

Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží – fakturu či paragon. Jako očité vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a / nebo obchodního zákoníku.

Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též běžná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

Veškeré námi uváděné ceny jsou vždy bez DPH. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Pokud naleznete chybu v ceně, informujte nás pro její nápravu, děkujeme.